July 17, 2024 Thông tin công nghệ Laptop

Các ví dụ tham khảo nhanh về Windows 95 trở về sau, NT 4.0 và các yêu cầu hệ thống

Dưới dây là một số ví dụ tham khảo nhanh các tính năng Windows 95 và Windows NT. Các ví…


Dưới dây là một số ví dụ tham khảo nhanh các tính năng Windows 95 và Windows NT.

Các ví dụ tham khảo nhanh về Windows 95 trở về sau và NT 4.0

Sử dụng kỹ thuật rê và nhả từ cửa sổ WinZip chính:

♦ Để xuất một file: rê một file đến một folder được liệt kê trong bất cứ cửa sổ Explorer nào.

♦ Để xem một file: rê một file đến cửa sổ của trình ứng dụng phù hợp hoặc đến một biểu tượng tắt dành cho trình ứng dụng đó.

♦ Để in một file: rê một file đến máy in hoặc một biểu tượng tắt dành cho máy in.

Các ví dụ tham khảo nhanh về Windows 95 trở về sau

Sử dụng Explorer:

♦ Để xuất tất cả các file trong Zip mà không cần thoát Explorer: sử dụng nút phải chuột để rê và nhả một file từ cửa sổ Explorer đến bất cứ folder nào, sau đó chọn ’’Extract to” từ menu ngữ cảnh. Phải chắc chắn bạn sử dụng nút phải chuột trong lúc rê.

♦ Để thêm các file vào một Zip mà không cần thoát Explorer: chỉ cần chọn một hoặc nhiều file trong Explorer rồi rê và nhả chúng trên một file Zip trong cửa sổ Explorer đang hoạt động, trong một cửa sổ Explorer khác hoặc vào một file Zip trên desktop. LƯU Ý rằng bạn có thể tạo các file Zip trong Explorer bằng cách chọn NewàWinZip File nếu bạn nhấp phải Explorer.

♦ Cách khác để thêm các file vào một Zip trực tiếp từ Explorer: nhấp phải trên bất cứ file nào (hoặc nhóm các file được chọn) trong Explorer rồi chọn “Add To Zip”” từ menu ngữ cảnh.

Sử dụng Desktop:

Nếu bạn chọn Add WinZip To Desktop trong hộp thoại Explorer Contiguratìon của WinZip, bạn có thể rê một hoặc nhiều file vào biểu tượng WinZip trên desktop để bổ sung các file vào archive mà bạn chọn.
Để tạo một file Zip trên desktop, hãy nhấp phải bất cứ nơi nào trên desktop rồi chọn “WinZip File” từ menu con New.

Sử dụng Menu start:

Nếu bạn chọn Add WinZip to start Menu trong hộp thoại Explorer Configuration của WinZip, bạn có thể khỏi động WinZip trực tiếp từ Menu Start của hệ thống.

Bạn có thể mở archive vừa mới được truy cập từ menu con của Documents trong Menu Start của hệ thống.

Lưu ý

Phiên bản hiện có của tất cả optional external archivers do WinZip sử dụng đều là các chương trình DOS và không hỗ trợ cho các tên file dài. Do đó, WinZip sẽ chuyển phiên bản ngắn 8.3 của tất cả tên folder và tên file dài sang các chương trình mở rộng này. Bởi vì các tên 8.3 bình thường thì có ý nghĩa hơn là phiên bản rút ngắn của các tên file dài cho nên bạn cần sử dụng các tên file 8.3 chuẩn lúc làm việc với external archiver.

Cảnh báo tên file dài: Các chương trình DOS và 16-bit Windows thường gặp sự cố với các tên file dài và các file có chỗ trống trong tên. Do đó bạn không nên sử dụng các tên file dài và các file có khoảng trống trong tên nếu dự định làm việc với những file này từ DOS. Ví dụ LHA.EXE sẽ xuất file “A Long Filename” dưới tên “A LONG F”, bỏ qua các ký tự dư. Để tránh sự cố này hãy kiểm lại hộp kiểm Store Filenames in 8.3 Format trong hộp thoại Drop lúc bổ sung các file.

Một vài chương trình quét virus trong 16-bit Windows được liệt kê trong hộp thoại Program Location sẽ không hoạt động hoặc không có sẵn trong Windows NT.

Các yêu cầu hệ thống

Phiên bản 32-bií của WinZip yêu cầu Windows 95 hoặc Windows NT 4.0. Nó sẽ không chạy trong môi trường Windows NT 3.1 hoặc 3.5.

Phiên bản 16-bit của WinZip yêu cầu Windows hoặc mới hơn.

Không có chương trình nào khác được yêu cầu để bổ sung hoặc xuất các file từ các file Zip. Tuy nhiên, một số hoạt động WinZip yêu cầu các chương trình ngoài hoặc các file ngoài.

Tính năng hỗ trợ quét virus yêu cầu rằng một chương trình quét virus hỗ trợ phải được cài đặt trên hệ thống của bạn. Hãy xem dưới đây một danh sách các chương trình quét virus do WinZip dò tìm.

Tính năng hỗ trợ ARC, ARJ, và LHA có yêu cầu một trong các chươna trình hỗ trợ dược liệt kê dưới dây. Để biết phần chỉ dẫn từng bước về cách cài đặt các chương trinh này bạn hãy xem một mục có tiêu dề Installing Optional External Programs.

Dưới đây là một số chi tiết về các chương trình tùy ý:

Để tạo file Zip tự xuất (self-extracting Zip file), bạn cần một hoặc ba chương trình sau.

  • WinZip Self-Extractor Personal Edition, được đưa vào cùng với WinZip, được cài đặt tự động cùng với WinZip.
  • WinZip Self-Extractor, a $49 add-on, có chứa các tính năng dành cho sự phân bố phần mềm và khả năng tạo một file Zip tự xuất vốn có thể chạy trong môi trường MS-DOS hoặc Windows.
  • Nếu bạn muốn tạo chế độ MS-DOS text cho các file Zip tự xuất và có một phiên bản phân bố dành cho ZIP2EXE từ PKWARE®, bạn có thể sử dụng ZIP2EXE.
Related Posts

Khái niệm các Index Gap của máy tính

August 30, 2018

August 30, 2018

Post index Gap cung cấp một giai đoạn phục hồi chuyển mạch đầu từ, do đó khi chuyển từ rãnh...

Dạng bo mạch chủ ATX là gì?

August 30, 2018

August 30, 2018

ATX là bo mạch chủ đầu tiên gây ấn tượng sâu sắc trong lĩnh vực khi nó được ra mắt....

Tìm hiểu bo mạch Baby – AT và LPX

August 30, 2018

August 30, 2018

IBM cho ra đời AT vào tháng 8 năm 1984 với những khả năng cho phép hệ thống sử dụng...

Predator Orion 9000: con quái vật của giới công nghệ game

August 30, 2018

August 30, 2018

Vốn xuất thân là một hãng máy tính mỏng nhẹ giá rẻ, laptop game giá rẻ, những năm gần đây...

Mạng máy con/máy chủ, mạng ngang hàng và bảng so sánh

August 30, 2018

August 30, 2018

Mặc dù mỗi máy tính trong LAN đều kết nối được với máy tính khác, song tất cả không cần...

Đầu nối nguồn chính 20 chân

August 30, 2018

August 30, 2018

Đầu nối nguồn chính 20 chân là tiêu chuẩn cho mọi bộ cấp nguồn theo hệ số dạng bộ cấp...

Trải nghiệm Vivo S1 (Vivo Y7s)